fbpx
משרד עורכי דין ונוטריון צבי שמיר - ליווי משפטי לעסקים

תפריט

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

מה זה איחוד תיקים?

איחוד תיקים הינו ריכוז כל תיקי ההוצאה לפועל של חייב, לתיק אחד בו ירוכזו כל ההליכים נגד החייב ויקבע לחייב צו תשלומים חודשי.

יש לכם נושים רבים?

כאשר אדם נקלע למצב כלכלי קשה לעיתים קרובות הוא חייב כספים לגופים שונים.

במצב זה נפתחים נגד החייב תיקים רבים בהוצאה לפועל.

בכל תיק הוצאה לפועל, נקבע צו תשלומים1 הקובע כמה על החייב לשלם כל חודש אולם בריבוי תיקים נקבעים צווי תשלומים רבים, אשר אינם מתחשבים בתיקים השונים והחייב מוצא עצמו ללא יכולת לעמוד בצווי התשלומים השונים ובהליכים המרובים הננקטים בתיקים השונים

הפתרון – איחוד תיקים

איחוד תיקים הנו תיק מרכזי אשר יקבע בו צו תשלומים אחד וכל ההליכים המבצעיים (כגון עיקול בבנק, עיקול משכורת וכו') יבוצעו באמצעות תיק זה.

משמעות איחוד התיקים היא שכל ההליכים כנגדו ינוהלו בתיק אחד – הוא לא יצטרך להגיש בקשות ולא ינקטו נגדו הליכים נפרדים בכל אחד מתיקיו ויקבע לו צו תשלומים אחד בלבד.

כל עוד החייב עומד בצו התשלומים לא יבוצעו עיקולי משכורת, עיקולי עו"ש והוצאת מטלטלין מביתו אולם הנושה עדיין יכול לעקל נכסים אחרים הקיימים לחייב.

הכסף שישלם יתחלק בין נושיו בהתאם לחלקם היחסי בחוב המאוחד.

מי יכול לבקש איחוד תיקים

חייב אשר נגדו מתנהלים 3 תיקים כספיים ומעלה יכול לבקש איחוד תיקים.

לתיק האיחוד לא ניתן לצרף תיק מזונות, תיק משכנתא ותיק פינוי מנכס.

מכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 לא ניתן לאחד תיקי החייב אלא אם כן החייב ישלם תשלום חודשי של לפחות 3% מסך כל החובות בתיק האיחוד.

 

איחוד תיקים ללא עורך דין

לפני הגשת הבקשה לאיחוד תיקים אציע להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום וזאת ממספר סיבות:

  1. לאחר שיקבע צו תשלומים, יהיה מאד קשה להפחית את הצו.
  2. אם הבקשה תדחה יהיה קשה מאד לקבל איחוד תיקים.
  3. החייב עלול למצוא עצמו במצב בו נפתח לו תיק חדלות פרעון וזאת כאשר אין סיבה לתיק זה.

אם בכל זאת אתם רוצים להגיש את הבקשה לבד:

את הבקשה לאיחוד תיקים מגישים על גבי טופס 7 ויש לצרף שאלון לחייב וכתב ויתור על סודיות.

ל"שאלון לחייב"2 יש לצרף מסמכים3 המעידים על הוצאות בחצי שנה שחלפה כגון חשבונות חשמל, מים, ארנונה, שכירות וכו', מסמכים המעידים על הכנסות בחצי שנה האחרונה ומסמכים המעידים על נכסי החייב כגון נסח טאבו, רשיון רכב וכו' וכן תדפיסים של חשבונות הבנק.

ככל ויהיה חוסר במסמכים לשכת ההוצאה לפועל עשויה לא לקבל את הבקשה או שהבקשה תדחה.

הבקשה ,תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית התיקים של החייב ותוגש  בתיק בו החוב הגבוה ביותר.

אם יש מספר שווה של תיקים בשתי לשכות הבקשה תוגש בלשכה הקרובה ביותר למקום מגורי החייב.

  1. למעט בתיק הוצל"פ לגביית מזונות בו על החייב לשלם את דמי המזונות שנפסקו
  2. את הטפסים ניתן למצוא באתר רשות האכיפה והגביה – טפסים
  3. רשימת המסמכים המלאה מפורטת בעמוד האחרון של השאלון.

צור קשר

שעות פעילות

ימי ראשון עד חמישי, 09:00-17:00

דילוג לתוכן