fbpx
משרד עורכי דין ונוטריון צבי שמיר - ליווי משפטי לעסקים

תפריט

מי משלם לעובד על ימי בידוד

מִי מְשַׁלֵּם לְעוֹבֵד בְּבִדּוּד?

בתחילת הקורונה שר הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת למי שנכנס לבידוד.

המשמעות המיידית היא שהמעסיקים שילמו דמי מחלה עבור תקופת הבידוד וספגו את עלויות הבידוד.

לאחר שבג"ץ פסל את תעודת המחלה הגורפת, המדינה תיקנה את חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 וכיום המעביד זכאי לשיפוי בגין הוצאות שכר של עובד בבידוד ובלבד שהעבוד המציא אישור כי דיווח על הבידוד למשרד הבריאות.

לעניין פיטורים, דין עובד בבידוד כדין עובד בחופשת מחלה – אסור לפטרו. 

עובד בבידוד, שניתן להעסיק אותו מהבית והמעביד מעוניין לעשות כך – העובד חייב לעבוד והמעביד צריך לשלם לו משכורתו כרגיל.

עובד בבידוד מקבל תשלום החל מהיום השני אבל יכול לדרוש ולקבל תשלום על היום הראשון וזאת על חשבון החופש השנתי ככל ויש לו ימי חופש בזכות.

  • עובדים עם הסכם קיבוצי / חוזה אישי מטיב הקובע זכאות של עובד לדמי מחלה מהיום הראשון להיעדרותו – זכאים לתשלום גם על היום הראשון.

מעסיק ששילם דמי בידוד זכאי לשיפוי מהביטוח הלאומי כמפורט:

  1. בעד היום הראשון – 100%
  2. בעד שאר ימי העבודה – מי שביום י"א באב התש"ף, 1 באוגוסט 2020
    • העסיק לכל היותר עשרים עובדים – 75%.
    • העסיק יותר מעשרים עובדים – 50%.

 

עובד שנאלץ להימצא בבידוד עקב חשש שנדבק בנגיף ה”קורונה” ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה
אין לפנות לרופא/ת המשפחה לקבלת אישור מחלה. במקום זאת על העובד להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות, לחתום על ההצהרה על היעדרותו ולצרף אישור על מועד עזיבתו את אותן מדינות, שכל מי ששב מהן חייב לשהות בבידוד
על העובד לדווח מייד על הישארותו בבידוד ועל מקום מגוריו או מקום שהייתו בבידוד, למוקד משרד הבריאות בטלפון 5400* או באמצעות טופס דיווח מקוון
אסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בשל הצורך להישאר בבידוד, ואסור לדרוש ממנו או לאפשר לו להגיע לעבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך

תהליך מימוש הזכות:

על העובד השוהה בבידוד לדווח למשרד הבריאות באופן מיידי על מקום מגוריו או מקום שהייתו ועל הימצאותו בבידוד. הדיווח ייעשה באחת מ-2 הדרכים הבאות:
באמצעות הטלפון במס’ 5400*
באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו”ל או טופס מקוון למי שבא במגע עם אדם שחזר מחו”ל באתר משרד הבריאות
על העובד להודיע למעסיקו על שהייתו בבידוד ולהעביר אליו את המסמכים הבאים:
תעודת מחלה גורפת שהוציא משרד הבריאות (התעודה היא כללית לכל עובד)
ההצהרה על היעדרותו מהעבודה הכוללת את הפרטים הבאים:
שם העובד, תעודת הזהות של העובד, התקופה שבה העובד לא מסוגל להגיע לעבודה עקב הבידוד ,
יום השהייה האחרון באותה מדינה או יום המגע האחרון עם אדם שנדבק בנגיף
אישור על מועד עזיבתו את המדינות הללו, כדי שדמי המחלה ישולמו לשכרו.

המידע המוצג באתר הנו לצורך ידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם.  המסתמך על המידע המופיע בכתבה עושה זאת על אחריותו בלבד.

צור קשר

שעות פעילות

ימי ראשון עד חמישי, 09:00-17:00

דילוג לתוכן